وبلاگ میلیونی ها

محل گفتگوی میلیونی ها

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده استخرمشهر یکی از شهرهای جنوبی استان خوزستان و مرکز شهرستان خرمشهر است. این شهر در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرود و کارون و در ناحیه‌ای باتلاقی و پست در دلتای رودخانه اروندرود قرار گرفته و 23 کیلومتر مربع مساحت دارد.